Sustainability

Onze planeet heeft een extreem belangrijk omslagpunt bereikt en duurzaamheid is daardoor voor Electrolux geëvolueerd van een belangrijk naar een cruciaal aandachtspunt. Lees hier alles over sustainability bij Electrolux.

Uitdagende doelstellingen

Vorig jaar hebben we het Better Living Program geïntroduceerd, waarin we uitdagende doelstellingen formuleerden op vlak van Taste, Care en Wellbeing, en ook voor de organisatie zelf. Daarnaast ondertekenden we het United Nations Global Compact voor bedrijven om in 2050 een klimaatneutrale waardeketen te realiseren.

Dit jaar versnellen we onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid, en we doen dat met een update van het ‘For the Better’-kader waarin we niet alleen de doelstellingen voor 2030, maar ook de doelstellingen uit het Better Living Program hebben opgenomen. Daarnaast hebben we een zogeheten Sustainability Board in het leven geroepen, dat alle prioriteiten en activiteiten evalueert, de vooruitgang bewaakt en advies uitbrengt aan de groepsraad.

Dit helpt ons onze doelen concreet te maken, vorm te geven aan ons ‘Living for the better’-programma en activiteiten binnen de onderneming aan te sturen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van onze doelen. Daarnaast helpt het ons oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Op deze manier zijn we voorbereid op de voornaamste uitdagingen waarmee niet alleen onze onderneming, maar ook de maatschappij in zijn geheel mee te maken zal krijgen.

For the Better

In 2020 introduceren we een update van ons For the Better-kader voor duurzaamheid, met daarin niet alleen de doelstellingen voor 2030, maar de inhoud van het Better Living Program uit 2019.

Het kader bestaat uit 3 delen: Betere Oplossingen, Betere Onderneming en Beter Leven.

Het volgende werd nieuw aan het kader toegevoegd:

  • We hebben de doelstellingen van het Better Living Program opgenomen om Duurzaam eten tot een eerste keus te maken, Kleding tweemaal zolang mee te laten gaan en dat met de helft minder milieu-impact, en Thuis gezonder en duurzamer te maken met slimme oplossingen voor lucht, water en vloeren.
  • We streven ernaar om het voortouw te nemen met oplossingen die efficiënt omgaan met energie en grondstoffen
  • We streven ernaar om het voortouw te nemen op het gebied van diversiteit
  • We streven ernaar om circulaire oplossingen en bedrijfsmodellen te bieden
  • En we hebben klimaatdoelstellingen opgesteld

Het complete kader ondersteunt de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN evenals onze roadmap voor klimaatneutraliteit.

Netto-uitstoot nul

“We zijn allemaal verantwoordelijk voor de toekomstige generaties en het is duidelijk dat we niet langer op dezelfde manier kunnen doorgaan,” zei Jonas Samuelson, Electrolux President en CEO, die samen met andere business leaders in 2019, in New York, deze belofte onderschreef. In 2019 trad Electrolux toe tot een wereldwijde beweging die belooft om doorheen de hele waardeketen te streven naar het realiseren van nul uitstoot.

In 2019 boekten we al enige vooruitgang op dit gebied met -75% CO2 uitstoot ten opzichte van onze activiteiten in 2005 en van alle verkochte producten maakten onze meeste efficiënte producten op het gebied van water- en energieverbruik 23% uit (en 32% van de brutowinst in 2019)

Electrolux Food Foundation

Om onze betrokkenheid te tonen binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn, en om initiatieven van medewerkers met een focus op duurzaamheid en voedsel te stimuleren, hebben we de Electrolux Food Foundation opgericht.

Om de positieve impact van onze aanwezigheid in de verschillende gemeenschappen te optimaliseren, werd in 2019 gefocust op succesvolle projecten naar een hoger niveau tillen. Met name twee van onze programma's zijn nu goed ingeburgerd.

  1. Een eerste is 'Food Heroes’ – ons initiatief om schoolkinderen te leren hoe ze duurzaam kunnen eten en minder voedsel verspillen. Er werden in 31 landen workshops georganiseerd en het streefgetal van 30.000 deelnemers zijn we al gepasseerd.

  2. Daarnaast is er 'Like a Chef’ – ons programma dat werkzoekenden duurzame en professionele culinaire vaardigheden leert die hen kunnen helpen bij het vinden van een job. Dit programma werd op nog vijf extra locaties aangeboden, waarmee het totale aantal locaties in zes landen op acht staat.

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de hulp van onze mondiale partners AIESEC en Worldchefs.

De Foundation is in maart 2020 een samenwerking aangegaan met het Rode Kruis om mensen in bijzonder kwetsbare situaties op verschillende manieren te helpen.

Gerecycleerd materiaal

Gerecycleerd kunststof 

In 2019 is de hoeveelheid door ons gebruikte gerecycleerde kunststof, vergeleken met vorig jaar teruggelopen van 7.300 ton in 2018 naar 6.400 ton 2019. Maar, dit is nog steeds 20 keer meer dan de hoeveelheid gerecycleerde kunststof die we in 2011 gebruikten, het jaar waarin we de metingen startten. We zijn bezig om het gebruik van gerecycleerde kunststof in nieuwe producten van meet af aan te vergroten, wat nu al het geval is bij onze stofzuigers. In 2019 werden workshops georganiseerd om de integratie van gerecycleerde kunststof in nieuwe productlijnen te stimuleren. We zien ook vooruitgang in de regio's Azië/Pacifisch gebied en de VS om gerecycleerde kunststof in producten te verwerken. 

Ondanks deze vooruitgang, verwachten we niet dat we onze doelstelling voor 2020, om jaarlijks 20.000 ton gerecycleerde kunststof te gebruiken, zullen halen. Dit is voor een deel te wijten aan een tekort aan lokale aanvoer van voldoende kwaliteit buiten Europa. Maar we zien een positieve ontwikkeling op het gebied van aanvoer en we zullen ons de komende jaren blijven inspannen om deze ontwikkeling voort te zetten. Electrolux heeft ook de EU plastic pledge ondertekend, een campagne waarbij bedrijven zich verbinden om meer gerecycleerde kunststof te gebruiken. 

Gerecycleerd staal 

Electrolux heeft de hoeveelheid gerecycleerd staal met 20% in 2015, verhoogd naar 22% in 2019, wat een afname betekent van de gemiddelde CO-uitstoot per ton staal van 1,82 naar 1,79 ton CO2, evenals een afname van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 17.700 ton. Sinds 2015 hebben we, dankzij het gebruik van gerecycleerd staal in plaats van uit ijzererts geproduceerd staal, de uitstoot van 194.000 ton CO2 voorkomen. Daar komt nog bij dat het ijzererts dat we voor staal gebruiken tot 30% gerecycleerd staal bevat. Dit gegeven werd niet meegenomen in de berekening. Ondanks het feit dat we enige vooruitgang hebben geboekt sinds 2015, zagen we in 2019 een voortdurende afname in ons gebruik van gerecycleerd staal ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit laat zich hoofdzakelijk verklaren door het aanslepende handelsconflict tussen de VS en China, dat naar verwachting ook in 2020 een negatief effect zal hebben op ons gebruik van gerecycleerd staal. 

Benieuwd naar het duurzaamheidsrapport van Electrolux 2020? Bekijk hieronder het rapport.

Naar het Electrolux rapport 2020