Hoe de deurafdichting van de vaatwasser te vervangen?

Laatst bijgewerkt 21/05/2021 16:20

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


Hoe de deurafdichting van de vaatwasser te demonteren en te monteren?

1. Trek voorzichtig aan de onderrand van de afdichting om deze uit de houder te halen en ga door totdat de hele pakking is verwijderd.

2. Begin met het inbrengen van de nieuwe deurafdichting bij de onderranden (links en rechts). Zorg ervoor dat het in de houder wordt gedrukt.

Word afbeelding importeren

3. Ga door met het inbrengen van de afdichting aan zowel de linker- als de rechterkant tot aan de bovenhoeken (links en rechts).

Word afbeelding importeren

4. Gebruik uw duimen om de afdichting in de hoeken te plaatsen.

 Word afbeelding importeren

5. WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de afdichting correct in de hoeken is geplaatst (zie afbeeldingen hieronder):

Afdichting correct geplaatst:

Afdichting NIET correct geplaatst:

Afdichting NIET correct geplaatst


6. Ga door met het inbrengen van de afdichting op het bovenste deel van de houder vanaf de linker- en rechterkant en eindig in het midden.

Word afbeelding importeren

Word afbeelding importeren