Demontage en montage van de veiligheidsvergrendeling van de deur (2)

Laatst bijgewerkt 10/09/2021 17:20

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met onderhoudswerkzaamheden begint.

Wees altijd voorzichtig bij het verplaatsen van apparaten, voor zware apparaten zijn twee personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.

Houd er rekening mee dat zelfreparatie of niet-professionele reparatie gevolgen kan hebben voor de veiligheid als deze niet correct wordt uitgevoerd.


DEURVERGRENDELING

Verwijder de plastieken ring waarmee het deurrubber aan de kast is bevestigd.
Maak het deurrubber los van de kast.


Maak de twee schroeven los waarmee de veiligheidsvergrendeling van de deur aan het voorpaneel is bevestigd.Neem de vergrendeling vast verplaats het naar links.


Draai de vergrendeling naar binnen (richting rechts).Trek de vergrendeling eruit en verwijder.


Trek de bedradingsbescherming uit de deurbeveiliging. Koppel de connector los.


Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om de deurbeveiliging te installeren.


Let op, zorg ervoor dat de rand van de vergrendeling correct op de buitenkant geplaatst wordt voordat je de schroeven vastdraait om de deurbeveiliging aan het frontpaneel te bevestigen, zoals aangegeven door de pijlen. Draai de schroeven vast met een aanhaalmoment van 2,5 Nm.